Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

เริ่มต้นเส้นทางสาย TECH กับ AWS re/Start!

The Master Academy ร่วมกับ AWS re/Start เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing กับโปรแกรมการเรียน full-time สุดเข้มข้น สอนและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย!

AWS re/Start คืออะไร?

AWS re/Start เป็นโปรแกรมการเรียนระยะยาว ซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง The Master Academy และ AWS

มาพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ของคุณผ่านการเรียนเต็มเวลา ตั้งแต่พื้นฐาน หลักการใช้งาน ลองลงมือทำจริง (scenario-based learning และ hands-on labs) ไปจนถึงการเตรียมตัวทำงานในด้าน  Cloud Computing ผ่านการสอนและดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรทางธุรกิจด้าน Cloud Computing โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คอร์สนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในด้าน Cloud Computing หรือ IT มาก่อน แต่อยากเริ่มหรือเปลี่ยนสายงาน
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing และ IT
 • ผู้ที่กำลังมองหาสายงานด้าน IT หรือ Cloud Computing

พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วม AWS re/Start

หลักสูตรรอบด้าน
สู่การทำงานด้าน Cloud Computing

มีการอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ทั้งการใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรม รวมถึง soft skills เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการ เป็นต้น

การสนับสนุนผู้เรียนด้านการทำงาน
และการพัฒนาตนเอง

ให้คำปรึกษาผู้เรียนในการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน การเตรียม portfolio และการค้นหาตัวตนในสายงานด้าน Cloud Computing จากผู้มีประสบการณ์จริง

โอกาสในการทำงาน
พร้อมขยายเครือข่ายของคุณ

โอกาสในการสร้างเครือข่ายและเข้ารับการสัมภาษณ์กับบริษัทพาร์ทเนอร์ของ The Master Academy และ AWS

AWS official digital badge

รับ AWS official digital badge
(certificate of completion)
เมื่อเรียนจบโปรแกรม

AWS Certified Cloud Practitioner

สอบเพื่อรับใบรับรอง AWS Certified Cloud Practitioner ได้ฟรี (เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรและตารางเรียน

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะมีทักษะทั้ง Technical skills และ Soft skills ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพ Cloud Computing และ IT ได้ ผ่านบทเรียนต่างๆ ในหลักสูตรของ AWS re/Start และ The Master Academy

ทักษะที่คุณจะได้รับจากโปรแกรมนี้

 • Adaptive Communication
 • Time Management
 • Resume Building
 • Cloud Computing Skills

สายงานที่คุณเติบโตได้

 • Junior Cloud Engineer
 • AWS Consultant
 • Software Engineer
 • Software Developer

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม AWS re/Start รุ่นที่ 1 สามารถส่งลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566  โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 19 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ที่ไม่มีความผิดปกติในการหางานในประเทศและกิจกรรมการทำงานตามกฎหมาย
 • ผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ 12 สัปดาห์ติดต่อกัน
 • ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานหลังเลิกเรียนได้ เช่น ผู้ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ผู้ที่สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อได้รับโอกาสในการทำงานจากโปรแกรมนี้

กระบวนการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลและการติดต่อจากทีมงานเกี่ยวกับรายละเอียดในการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโปรแกรม และพูดคุยเพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ 1 ก่อนประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมอย่างเป็นทางการทางอีเมลและโทรศัพท์

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโปรแกรม AWS re/Start

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบรายละเอียดโปรแกรม หลักสูตร เกณฑ์การเข้าเรียน และตารางเรียนของโปรแกรม AWS re/Start โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ รวมทั้ง Agenda แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางอีเมล

หลักสูตรการอบรม 12 สัปดาห์

อบรมตั้งแต่ 8 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ ตามหัวข้อที่ปรากฏในหลักสูตรและตารางเรียน (ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน!

พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน พร้อมคำปรึกษาด้านการเตรียมตัวสู่สายอาชีพ Cloud Computing จากผู้มีประสบการณ์การทำงานจริง

สำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา จะนับจากการเข้าเรียนและคะแนนรวม โดยจะต้องเข้าเรียนครบ 100% และมีคะแนนรวมมากกว่า 70% จึงจะได้รับ AWS official certification digital badge (AWS re/Start certificate of completion)

หมายเหตุ : อนุญาตให้สอบใหม่ได้ในกรณีที่ขาดเรียนเพราะเหตุอันควรให้แสดงเหตุอันสมควร

ได้โอกาสในการทำงาน!

เข้ารับการสัมภาษณ์กับบริษัทพาร์ทเนอร์ของ The Master Academy และ AWS ซึ่งดูแลโดย The Master Academy ตลอดกระบวนการสัมภาษณ์

คำถามที่พบบ่อย

ทางทีมงานจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนยืนยันจากข้อมูลการติดต่อที่กรอกมาในภายหลัง และเฉพาะผู้ที่ได้รับแจ้งจากทีมงานจะมีให้ลงทะเบียนเรียนขั้นสุดท้าย หรือผ่านการทดสอบที่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้

ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร หรือ จำนวนผู้สมัครเต็ม เนื่องจากเป็นคลาสเรียนแบบออฟไลน์จึงมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนไว้

เรียนวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00-21.30 น. แบบ online และมีคาบกิจกรรมเสริมในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจะมีการจัดส่งตารางเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้ง

ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าเรียน 75% เพื่อมีสิทธิสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกงานต่อไป

มีคอมพิวเตอร์พกพา/โน๊ตบุ๊ค/แล็ปท็อปส่วนตัวสำหรับการมาเรียนในแต่ละคลาส

การเข้าเรียน

 • ต้องเข้าเรียน 75% เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ต้องการมีการฝึกอบรมสดจากผู้สอนและมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันในคาบเรียน หากไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลที่ชัดเจนล่วงหน้าแก่ทีมงานก่อน
 • หากมีการลา ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมบางคาบเรียนในระหว่างหลักสูตร คุณต้องทบทวนบทเรียนย้อนหลัง และทำงานที่ได้รับมอบหมายในคาบนั้นให้สำเร็จ จึงจะนับว่ามาเรียน

การมีส่วนร่วม

 • ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เรียนจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
 • นักเรียนจะต้องเรียนจบหลักสูตรในโปรแกรมทั้งหมด
 • นักเรียนทุกคนต้องสอบ AWS Cloud Practicator exam (สามารถสอบได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตาม)

การประเมินผล

 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 70% (อนุญาตให้ส่งซ้ำหรือใหม่ได้ในกรณีที่ขาดเรียนเพราะเหตุอันควรให้แสดงเหตุอันสมควร)

ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับ  digital certificate (AWS Official Certification of Completion) ซึ่งสามารถนำมาใช้ใน resume หรือ portfolio ได้ และผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถรับการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เช่น white papers, case studies, workshops, และเอกสารจาก AWS อีกด้วย

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS re/Start สามารถติดต่อได้ที่

อีเมล
[email protected]

เบอร์โทรศัพท์
087-3969336 (นิว)
086-1727260 (วาล์ว)

Course Content

Expand All