ขยายทีมของคุณ

ด้วยผู้เรียนของเรา

ปลายทางของการเรียนรู้คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้เรียนจาก The Master Academy

ผู้เรียนของเรามีทักษะ องค์ความรู้ ทัศนคติ ที่พร้อมต่อการทำงานจริงในสายงานด้านดิจิตัลและเทคโนโลยี ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้ลงมือทำจริงจากเริ่มต้นจน

ไม่ว่าจะเป็นด้าน Data Science, Data Analyst, Storytelling เป็นต้น

พร้อมส่งออก Data Scientist หน้าใหม่! จากโปรแกรม The Data Master

หลักสูตร 14 สัปดาห์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งสร้างทักษะและความรู้ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น การใช้ Python,Library ต่างๆ, Machine Learning, และ Use Case ที่ใช้ในธุรกิจจริง
สามารถศึกษารายละเอียดของโปรแกรมและหลักสูตรเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากบริษัทของท่านกำลังมองหาบุคลากรและสามารถทำงานที่มีคุณภาพได้จริง!
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรด้านดิจิตัลและเทคโนโลยี
กับ The Master Academy

ลงทะเบียนได้ที่นี่

หลังจากท่านลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจากทีมงาน และเมื่อมีผู้เรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท ทางทีมงานจะรีบติดต่อไปภายในวันเวลาทำการ