สร้างทักษะสำคัญแห่งยุคดิจิทัล
ผ่าน Learning Experience
ที่ออกแบบมาสำหรับคุณและองค์กร

การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบจากทุกวงการ
เตรียมพร้อมสู่การทำงานแบบ Professional
Learning Solution ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้รอบด้าน

หลักสูตรสุดเข้มข้น

หลักสูตรจาก ‘มาสเตอร์’ ผู้มีประสบการณ์จริง
ติดจรวดทักษะพร้อมทำงาน

เรียนรู้จากการลงมือทำ

มีแบบฝึกหัดและชิ้นงานให้ลงมือทําจริง พร้อม Feedback จากผู้สอน

Community สำหรับคุณ

รวมพลังสร้างทักษะอย่างต่อเนื่อง
ไปกับเพื่อนร่วมเส้นทางการเรียนรุ้หรือทีมของคุณ

รู้จักกับเรา

The Master Academy

เราเป็นองค์กรด้าน Learning & Development ที่ออกแบบ Learning Solution ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ ผ่าน Learning Experience หลากหลายรูปแบบ ทั้งออนไลน์, ออนไซต์ และแบบผสมผสาน
เรามุ่งเน้นการ Upskill และ Reskill ทั้งทักษะเฉพาะทาง (Technical skills) และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Professional skills) สำหรับบุคลากรในทุกระดับ เพื่อพัฒนาให้คุณกลายเป็น ‘มาสเตอร์’ ในแบบที่คุณอยากเป็นได้ ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้นำไปใช้ได้ง่าย ได้ลงมือทำจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด
เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้กัน

คอร์สเรียนหลากหลายรูปแบบที่ตรงใจคุณทั้งคอร์สออนไลน์ , เวิร์กชอป,
Bootcamp และ Learning Solution สำหรับองค์กร

เริ่มเส้นทางการเรียนรู้ได้ง่ายๆ

ใน 3 ขั้นตอน
เลือกคอร์สหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ช่วยให้คุณเรียนรู้จาก 0 ได้ทั้งในด้านเทคโนโลยี,
ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง

ศึกษารายละเอียด

ดูรายละเอียดว่าคุณจะได้เรียนและ
ได้รับอะไรจากคอร์สของเราบ้างได้เลย

สมัครและชำระเงิน

ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีของคุณ
และชำระเงินหรือลงทะเบียนแสดงความสนใจไว้

คอร์สออนไลน์และเวิร์กชอป

คอร์สเรียนออนไลน์หลายมิติ พัฒนาทักษะทั้ง Technical Skills และ Profession skills เรียนได้ทุกที่! ทุกเวลา!

รวมคอร์สเรียนออนไลน์และเวิร์กชอป สร้างเกมจาก 0 จนทำขายได้! เรียนการทำเกมด้วย C# and Unity

โปรแกรมอบรมระยะยาว (Bootcamp)

โปรแกรมเสริมสร้างทักษะด้าน Data Science เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาทักษะด้าน Data ให้รอบด้านทั้ง Analytic, Visualisation และลงมือทำ Use case จริง พร้อมโอกาสในการทำงาน

ทำ Product ให้ตอบโจทย์ ผ่านการสร้างทักษะด้าน UX/UI รอบด้าน ด้วยเครื่องมือ Figma และ FigJam

พัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing โดยการร่วมมือกับ AWS re/Start พร้อมโอกาสในการทำงานกับบริษัทชั้นนำ

Coming Soon

Care Assistant

เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 24 ชั่วโมง ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Learning Solution และ Placement service สำหรับองค์กร

คอร์สพัฒนาทักษะสำหรับองค์กรThe Master Academy สำหรับบุคลากรในองค์กรทุกระดับอย่างรอบด้าน และสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้

พัฒนาธุรกิจ และองค์กรของคุณด้วยเทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากรที่ผสมผสานระบบประกันคุณภาพและการจัดการความรู้รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

เรามีผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งทักษะเฉพาะทางและ Professional skills พร้อมสำหรับการทำงาน หากองค์กรของคุณต้องการบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ  สามารถสมัครได้ที่นี่

The Master Academy

เราสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักดันให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรเข้มข้นรอบด้านทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีและ Professional skills เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การทำงานจริง

20+

หลักสูตร

650+

ผู้เรียน

50+

โอกาสในการทำงาน

องค์กรพาร์ทเนอร์ของเรา

เสียงจากผู้เรียน

แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้กับ The Master Academy

Chawakorn Maetepolkun
AWS re/Start
5/5
"ผมทำงานในสาย Media Production มา 10 ปี ต้องการจะย้ายสายงาน จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ AWS re/Start เพราะหลักสูตรที่เข้มข้นถึง 3 เดือน แถมยังได้สิทธิ์สอบฟรี AWS Certified Cloud Practitioner ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล ทั้ง 2 อย่างนี้ มีส่วนช่วยอย่างมากในการเปิดโอกาสให้ผมได้งาน ในสาย ITอย่างที่ต้องการครับ"
Sirinut Nopprapai
AWS re/Start
5/5
"ดีใจที่ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ AWS re/Start และรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนสายงาน ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้นั้นครอบคลุมในหลากหลายส่วนงาน ทำให้ผมมีความมั่นใจที่จะเริ่มต้นพัฒนา ความรู้ในงานทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงเริ่มต้นในการค้นหางาน ทางด้านเทคโนโลยี"

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

The Master Academy ทำอะไรบ้าง?

The Master Academy มุ่งเน้นพัฒนาด้าน Learning & Development ของผู้เรียนรายบุคคลและองค์กร ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งออนไลน์, ออนไซต์ และแบบผสมผสาน โดยในหลักสูตรจะมีทั้ง Technical Skills และ Professional Skills เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน นอกจากนี้ เรายังเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสระหว่างองค์กรที่ต้องการจ้างงานและผู้เรียนอีกด้วย
สำหรับองค์กร เรามีหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะของบุคลากรหลายระดับอย่างรอบด้าน และเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

คอร์สเรียนออนไลน์, เวิร์กชอป, Consultation Hour และโปรแกรมอบรมระยะยาวมีความแตกต่างกันอย่างไร?

คอร์สเรียนออนไลน์
ออกแบบโดยผู้มากประสบการณ์ในสายงานของหัวข้อนั้นๆ โดยออกแบบร่วมกับทีมงาน The Master Academy แต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วย เนื้อหา บทเรียนและกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อการวัดผล โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ในเวลาที่ตนสะดวก โดยไม่มีวันหมดอายุ

เวิร์กชอป
กิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือออนไซต์ แบบเรียนสดในระยะสั้น ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมเสริมทักษะเข้มข้น เน้นการลงมือทำจริง

Consultation Hour
ชั่วโมงรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยแต่ละช่วงจะมีระยะเวลาแตกต่างกัน

โปรแกรมอบรมระยะยาว (Bootcamp)
โปรแกรมการอบรมระยะยาวที่เน้นการสอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถทำงานได้จริง

เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่?

ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อเรียนจบ(certificate of participation) นอกจากนี้สำหรับบางคอร์สเรียนอาจจะมีการทำโจทย์ กิจกรรมและมีการวัดประเมินผล ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตร (certificate of completion)
ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับเกียรติบัตรของแต่ละคอร์สอาจแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบในหน้าคอร์สอีกครั้ง

สามารถใช้อุปกรณ์ไหนในการเรียนได้บ้าง?

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีที่สุดเมื่อใช้ Laptop/Notebook/Computer เป็นอุปกรณ์เรียนหลัก

คอร์สเรียนมีวันหมดอายุหรือไม่?

สำหรับคอร์สออนไลน์ อายุของคอร์สออนไลน์จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคอร์ส ส่วนเวิร์กชอปและโปรแกรมการอบรมระยะยาว ขึ้นอยู่กับเวลาที่ระบุในแต่ละคอร์ส

สามารถสมัครคอร์สเรียนในนามนิติบุคคลได้หรือไม่?

สามารถติดต่อทีม The Master Academy เพื่อขอออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลได้ค่ะ ติดต่อได้ที่ 06-3879-1545 หรือ 086-172-7260

ช่องทางการชำระเงิน มีวิธีใดบ้าง?

สามารถเลือกทำชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต พร้อมเพย์ และโอนชำระผ่านธนาคาร ผ่านทาง GB Primepay ตามขั้นตอนในเว็บไซต์

หากสนใจคอร์สเรียนสำหรับองค์กร หรือมองหาบุคลากรเข้าองค์กรสามารถติดต่อได้ทางใด

สามารถติดต่อทีม The Master Academy เพื่อนัดหมายพูดคุย ติดต่อได้ที่ 06-3879-1545 หรือ 086-172-7260