Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

ติดจรวดสู่การเป็นตัวจริงด้าน DATA !

เรียนรู้ทักษะและเครื่องมือที่จะทำให้คุณสามารถทำงาน
ด้าน Data ได้ พร้อมโอกาสในการทำงาน
กับองค์กรชั้นนำของประเทศในสายอาชีพด้าน Data! 

เริ่มเรียน 15 ก.ค. 2566 นี้

*ติดตามการนัดหมายได้ทางอีเมลและหน้าคอร์สนี้

หลักสูตรและตารางเรียน

ในโปรแกรม Data Skills Accelerator นี้ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะทั้ง Technical Skills และ Soft Skills ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพ Data ผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ กับ The Master Academy และผู้เชี่ยวชาญจากทางองค์กร โดยสามารถศึกษาตารางเรียน,เวลาเรียนและการวัดผลโดยละเอียดได้ในปุ่มด้านล่าง

Coursework 20 classes และกิจกรรมเสริมรวมกว่า 60 ชั่วโมง

หากผ่านเกณฑ์การคัดเลือก On the Job Training และ Job Placement
จะได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนี้

สิทธิพิเศษและประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารรูปแบบออนไลน์

Performance report

รายงานผลการเรียนรู้
สำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกท่าน

Certificate of Attendance

สำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เข้าร่วม
courseworks มากกว่า 80% และคะแนนผ่านเกณฑ์

Certificate of Achievement

สำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่
ผ่านการฝึกงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์

ผู้สอนและองค์กรผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร

ติวเข้มกับมาสเตอร์ระดับแนวหน้าของวงการจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน

ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ

Co-Founder
Chief Technology Officer
Accomate Co., Ltd. [ZTRUS]

ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์

อาจารย์ประจำ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เถกิง บรรจงรักษ์

อดีตผู้บริหาร
เครือ Central , Ikea
และ Minor Food Group

ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และวิทยาการแกนนำ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ศุภมน เจนวรรธนะกุล

AI Researcher
ธุรกิจสุขภาพ & เครื่องสำอางค์
ประเทศญี่ปุ่น

ณัชพล ปัทมวิสุทธิ

AI Developer
ผู้ช่วยสอนด้าน Data Science

อาคาเณย์ ขมิ้นเครือ

กรรมการผู้จัดการด้านเทคโนโลยี
นักพัฒนา และออกแบบเกม
Dynamic Pro Studio

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครเรียนและชำระเงิน

สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Data Skills Accelerator ได้ทางลิงก์นี้ โดยเมื่อสมัครแล้ว ให้เข้าทำแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโปรแกรมต่อไป

หลังจากสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ จะมีอีเมลแจ้งเตือนให้ทำแบบทดสอบให้สำเร็จระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2566 โดยจะมีการคัดเลือกผู้ผ่านแบบทดสอบ (อิงกลุ่ม) และประกาศผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ชำระเงินเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าโปรแกรมแล้วเท่านั้น โดยเมื่อได้รับการติดต่อจากทีมงานแล้ว ให้ชำระเงินภายใน 14 กรกฎาคม 2566

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโปรแกรม ราคา 35,000 บาท สามาถชำระผ่าน QR Code, Promptpay และผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% ได้ ตามรายชื่อธนาคารดังนี้
– ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
– ธนาคารกรุงไทย (KTC)
– ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TTB)
– ธนาคารกรุงศรี (กรุงศรี, เทสโก้ โลตัส และเซ็นทรัล การ์ด)
– กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
– ธนาคารไทยพาณิชย์
– ธนาคารกรุงเทพ

สามารถออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี เอกสารสำหรับเบิกจ่ายกับบริษัทของผู้เรียนได้ โดยใช้เวลาในการจัดส่งเอกสารประมาณ 2 อาทิตย์

การเรียนในโปรแกรม Data Skills Accelerator

โปรแกรม Data Skills Accelerator มีการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งการเรียนแบบ On-demand หรือ Self-pacing ใน Module ที่ 1 , การเรียนออนไลน์ผ่าน ZOOM และ Discord และการเรียน On-site ที่ตึก FYI Center หรือพื้นที่อื่นๆ ตามที่แจ้งใน [On-site] ของตารางเรียน

โปรแกรม Data Skills Accelerator มีการจัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ มีกิจกรรมพิเศษเสริม และพร้อมเริ่มเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ตามตารางเรียนนี้

เป็นการเรียนจากสื่อการเรียนรู้ของพาร์ทเนอร์ของ Data Skills Accelerator โดยการเรียนใน Module ที่ 1 จะใช้รูปแบบนี้เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการเรียนจากคลิปวิดิโอ และมีแบบฝึกหัดให้ทำเพื่อวัดผลทั้ง Technical skills และ Soft skills

สถานที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดที่ Zilla Space ของ FYI Center หรือพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางทีมงานจะแจ้งผู้เรียนอีกครั้ง

สำหรับการเรียนออนไลน์จะใช้โปรแกรม Zoom และมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน หรือจัดกิจกรรมเสริมใน Discord

หากไม่สามารถเข้าเรียนในคลาสใดคลาสหนึ่งได้ ทาง Data Skills Accelerator จะมีวิดิโอย้อนหลังให้ดูได้ตลอดโปรแกรม ซึ่งแนะนำให้ผู้เรียนดูก่อนเริ่มคาบเรียนถัดไป

ในระหว่างเรียน จะมี Assignment และ Project ให้กับทางผู้เรียนในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถ ซึ่งการทำ Assignment นี้จะถูกนำมาคิดคะแนนสำหรับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานต่อไป

มีการสอบ Final Examination ในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะนำไปคิดคะแนนรวมกับ Assignment ด้วย

  • ผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ Performance report
  • ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าเรียนเกิน 80% (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) และสามารถลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) และมีคะแนน Assignment รวมถึงคะแนนสอบ Final Examination ได้เกิน 80% จึงจะได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ที่รับรองโดย The Master Academy
  • ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Attendance จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม Speed dating day สำหรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกงานต่อไป
  • เมื่อฝึกงานสำเร็จ จะได้รับ ประกาศนียบัตร Certificate of Achievement

การฝึกงาน (On the Job Training) และการเข้าทำงาน (Job Placement)

จะได้รับ Performance report และมีสิทธิ์รับประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้
– ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าเรียนเกิน 80% (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) และสามารถลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
– มีคะแนน Assignment รวมถึงคะแนนสอบ Final Examination เกิน 80%

กระบวนการการคัดเลือกจะเริ่มต้นช่วงมกราคม-มีนาคม 2567 และช่วงเวลาการฝึกงานจะเริ่มในช่วงมีนาคม-พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การได้เข้าฝึกงานตั้งแต่กระบวนการจนถึงการพิจารณาผลการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับฝึกงานขององค์กรพาร์ทเนอร์
โดยทาง Data Skills Accelerator จะพยายามส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการฝึกงานไปยังองค์กรพาร์ทเนอร์อย่างสุดความสามารถ

ผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานได้สำเร็จจะได้รับค่าตอบแทนในช่วงฝึกงาน ไม่เกิน 15,000 – 20,000 บาท*

ผู้เรียนจำเป็นต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ได้รับมอบหมายในวันและเวลาการทำงานของบริษัทนั้นๆ (Full-Time)

อัตราเงินเดือนหลังจากจบการศึกษาไปแล้วจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนว่าสามารถจัดอยู่ในระดับใด และขอบเขตความรับผิดชอบเป็นอย่างไร

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Skills Accelerator สามารถติดต่อได้ที่

อีเมล
[email protected]

เบอร์โทรศัพท์
087-3969336 (นิว)
086-1727260 (วาล์ว)

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps